Missioon visioon

Eralasteaed Adelion missioon

Lähtudes lapse individuaalsusest, toetame perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel. Loome võimalused laste tervise tugevdamiseks ning tervikliku isiksuse kujunemiseks.

Eralasteaed Adelion visioon

Lapse arendamine soodsas õpi – ja kasvukeskkonnas, kus väärtustatakse hoolivust, koostööd ja mängu ning saavutatakse kooliküpsus ja omandatakse eluks vajalikud käitumisnormid.