Adelioni eesmärk

on luua normaalselt tegutsev kakskeelne, teineteise keelt ja kultuuri tundma õppivate, täiskasvanute ja laste selts.

Adelioni eesmärk - on luua normaalselt tegutsev kakskeelne, teineteise keelt ja kultuuri tundma õppivate, täiskasvanute ja laste selts.

Avaleht

Adelion on hubane Pirital asuv kakskeelne lasteaed.

Looduslikult kaunis Kloostrimetsas on väike lasteaed Adelion, kodune ja kakskeelne. Adelion on  parim näide, kust ja kuidas peaks Eestis integratsioon algama. Laps ei tee vahet rahvusel, sõbrad on tema jaoks lihtsalt sõbrad. Kakskeelses keskkonnas õpib laps enne nn keeleakna kinnikukkumist teise keele lennult ära. Praegu pole vaja enam ka karta, et kui laps hakkab varakult kahes keeles rääkima, saab tast kokutaja või tekib arengupeetus.

maja

Lasteaias töötab 1 sõimerühm ja 2 liitrühma. Rühmadega töötavad 6 õpetajat( 3 eestikeelset ja 3 venekeelset).Lisaks muusika – ja liikumisõpetaja. Alates 2019/20 õppeaastast õpetame lastele  mängulises vormis inglise ja hispaania keelt.

Lasteaia kohatasu on 446 € , millest arvutatakse maha kohaliku omavalitsuse toetus. Toidupäeva maksumuseks on 3,50 €.

Oleme avatud esmaspäevast reedeni kl. 8oo – 19oo

Lepiku tee 34B, 11913 Tallinn, tel. 6 214 457
Direktor: Kaja Saar
kaja.saar@adelionkids.ee
info@adelionkids.ee
Koolitusluba nr 5966HTM välja antud 25.08.2010

Uue majandusseadusiku rakendus sätte § 77 alates 01.07.2014  kohaselt on meile väljastatud koolitusluba   tähtajatu tegevusluba.

Аделион — самый уютный двуязычный детский садик в Таллине. Расположен он в Пирита.

11913, Таллин, Лепику ул. 34b, тел. 6 214 457
Детский сад открыт с понедельника по пятницу с 8oo до 19oo.
Директор Кая Саар
kaja.saar@adelionkids.ee
info@adelionkids.ee

Лицензия на обучение № 5966HTM 25.08.2010